info@ptacademy.pl  +48 602 745 347

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu.
 2. Aby przystąpić do kursu należy zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ptacademy.pl
 3. Po rejestracji należy dokonać płatności za pomocą PayU lub przelewem elektronicznym na rachunek:​
  Nazwa:                  PTA Fortuna 4Fit

  Adres:                    90-567 Łódź, ul. Struga 46/12a
  Nr rachunku:          72105014611000009222905391​ 

         Tytuł:                      Nazwa kursu + Imię i nazwisko

 

 1. Po zaksięgowaniu płatności uczestnik otrzyma maila z oficjanym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.
 2. Po dokonaniu płatności zwroty będą niemożliwe.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje data zaksięgowania płatności.
 4. Informacje o kursach – tematyka, program, miejsce, termin i cena będą publikowane na stronie www.ptacademy.pl i na profilu Facebook/PTApoland.
 5. Szkolenia mają ustalony limit miejsc. Limit będzie podawany dla każdego szkolenia indywidualnie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.
 7. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone środki.
 8. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 9.  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatora.

Pobierz regulamin